Sunday, 9 July 2017

又见啄木鸟

今天下午,听到阳台外有奇怪的鸟鸣声,走到阳台望出去,看到远远的一棵棕榈树上,有两只动个不停的啄木鸟。
                                                            7月 10日拍到的小啄木鸟

No comments:

Post a Comment